"…enhancing partnerships to develop and sustain agriculture and fisheries…"

MGP SP2 CATTLE FARMERS - SUAFA O FAIFAATOAGA E FAATAUINA MANUPAPALAGI